Μεταπτυχιακές Σπουδές

masters question
Είναι πλέον γεγονός κοινώς αποδεκτό ότι οι σπουδές δεν τελειώνουν με την απόκτηση ενός πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου. Ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι απαραίτητο συμπλήρωμα για να έχει ο νέος εργαζόμενος πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα). Αυτό συμβαίνει για τους παρακάτω δύο βασικούς λόγους: 

 • Στην εποχή της Πληροφορίας και των Νέων Τεχνολογιών, η αγορά εργασίας έχει ανάγκη από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Η εξειδίκευση αυτή επιτυγχάνεται μόνο μέσα από μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Ο ανταγωνισμός στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας (μεγαλύτερη παραγωγή επιστημόνων σε σχέση με τις θέσεις εργασίας) είναι τέτοιος που μόνο με την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου μπορείς να έχεις τύχη.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, η ζήτηση για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχει αυξηθεί σημαντικά ενώ η αντίστοιχη προσφορά τέτοιων προγραμμάτων από τα ελληνικά ΑΕΙ δεν ανταποκρίνεται ούτε στην ποσότητα ούτε (σε πολλές περιπτώσεις) στην ποιότητα σημερινών απαιτήσεων. Έτσι πολλοί έλληνες απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ αναζητούν διέξοδο σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Βρετανίας, ΗΠΑ, Ολλανδίας, Γερμανίας, Αγγλίας, Καναδά, Βουλγαρίας κα.

Προγράμματα σπουδών και περιοχές

image4


Οι χώρες που κατά κύριο λόγο προτιμούνται από τους έλληνες πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές είναι οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Κύπρος και άλλες χώρες της Ευρώπης με προτεραιότητα αυτές που έχουν αγγλόφωνα προγράμματα.

Στη Βουλγαρία προσφέρονται χαμηλού κόστους αγγλόφωνα αναγνωρισμένα προγράμματα που δεν απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και έτσι μπορούν να εγγραφούν και να τα ολοκληρώσουν εργαζόμενοι χωρίς πρόβλημα.

Λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού, τα πανεπιστήμια προσφέρουν σπουδές υψηλού επιπέδου και κύρους, αναγνωρισμένες διεθνώς και στη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι κάτοχοι πτυχίων Masters να έχουν το πρώτο λόγο στην κάλυψη ανάλογων θέσεων στην αγορά εργασίας.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίζονται συνήθως σε κατηγορίες με βάση το επίπεδο, την κατεύθυνση και τον τρόπο διδασκαλίας – απόκτησης. Οι δύο βασικές κατηγορίες με βάση το επίπεδο είναι τα Masters και τα Διδακτορικά.

Masters Degree

Ο τίτλος του πτυχίου εκφράζει και το περιεχόμενο ή την κατεύθυνση των σπουδών: ΜΑ (Master of Arts), MSc (Master of Science), MEng (Master in Engineering), MArch (Master in Architecture), MLaw (Master in Law) MBA (Master in Business Administration) κλπ.

Τα προγράμματα Masters χωρίζονται σε δύο κατηγορίες όσον αφορά τον τρόπο παράδοσης και τη διαδικασία απόκτησης του πτυχίου:

 • Taught Masters. Είναι το πλέον συνηθισμένο πρόγραμμα σπουδών και διαρκεί 12 μήνες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο που έχουν την εξεταστική τους και τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο ετοιμάζουν την πτυχιακή τους εργασία.
 • Masters by Research. Είναι το μεταπτυχιακό που έχει ελάχιστη παρακολούθηση μαθημάτων.

Σε αυτό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ομάδα ερευνητικού προγράμματος για το χρονικό διάστημα ενός ή δύο ημερολογιακών ετών. Κάνουν δημοσιεύσεις για την πορεία της έρευνας και στο τέλος γράφουν την πτυχιακή τους με τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτά τα προγράμματα σπουδών είναι συνήθως επιδοτούμενα και προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα έξοδα της διαβίωσης τους και όλο ή μέρος των διδάκτρων του προγράμματος.

Doctorates

doctorate
Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorate) είναι ένα πτυχίο ανώτατων μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμεται από πανεπιστήμια και είναι το ανώτατο ακαδημαϊκό πτυχίο που μπορεί να αποκτήσει κανείς. Αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για επαγγέλματα όπως αυτά του καθηγητή πανεπιστημίου και του ερευνητή σε πολλά επιστημονικά πεδία. Επίσης πολλοί διδακτορικοί απόφοιτοι ακολουθούν καριέρα σε κυβερνητικούς και μη οργανισμούς ή στον ιδιωτικό τομέα.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών ποικίλει από τρία έως πέντε χρόνια.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Οι προϋποθέσεις που θέτουν τα πανεπιστήμια στο Εξωτερικό  για την προσφορά θέσεως σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  στους Έλληνες αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες:

 • Βαθμός πτυχίου πάνω από 6 για ΑΕΙ και πάνω από 6,5 για ΤΕΙ. Για ιδιαιτέρως απαιτητικά προγράμματα αυτή η βάση ανεβαίνει κατά μισή ή μία μονάδα.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων των υποψηφίων στην Αγγλική Γλώσσα με IELTS βαθμό 6.5 ή TOEFL IBT Test 90.
 • Σε  μεταπτυχιακά οικονομικής κατεύθυνσης μπορεί να ζητηθεί πτυχίο GMAT ή GRE.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές των υποψηφίων
 • Αποδεδειγμένη δυνατότητα εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος.

MBA

Γενικά

Το μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master’s in Business Administration - ΜΒΑ) αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς τίτλους παγκοσμίως. Το ΜΒΑ είναι μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση επιχειρήσεων, με σαφώς επαγγελματική κατεύθυνση. Στόχος ενός ΜΒΑ είναι να προσφέρει στον φοιτητή επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες διοίκησης, καθώς και ικανότητες στην επίλυση περίπλοκων προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.mba

Τα πανεπιστήμια των Η.Π.Α., αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιστημονικής προσέγγισης στη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων, ήταν τα πρώτα πανεπιστήμια στον κόσμο που ίδρυσαν Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Schools). Σήμερα προγράμματα ΜΒΑ προσφέρονται από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια όλων των χωρών.

Υπάρχουν τουλάχιστον 3.000 μεταπτυχιακά προγράμματα στις Η.Π.Α και χιλιάδες άλλα στον Καναδά και σε όλες  τις Ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε, επομένως να επιλέξετε από προγράμματα με κατεύθυνση γενικής διοίκησης έως εξειδικευμένα προγράμματα στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά, στις κατασκευές, στη διοίκηση νοσοκομείων, κ.ά.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση ενός προγράμματος ΜΒΑ είναι σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του σωστού προγράμματος. Έντυπα όπως η Wall Street Journal, το Business Week, οι Financial Times συχνά δημοσιεύουν καταλόγους αξιολόγησης των προγραμμάτων.

Ο οργανισμός Association of MBAs είναι η διεθνής αμερόληπτη αρχή για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις επιχειρήσεις. Η υπηρεσία διαπίστευσης που παρέχουν είναι το παγκόσμιο πρότυπο για όλα τα MBA και DBA προγράμματα. Παρέχουν διαπίστευση MBA σε 198 ιδρύματα σε περισσότερες από 70 χώρες.

Είναι σημαντικό για τον υποψήφιο να ερευνήσει τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση (αποτελέσματα GMAT, φήμη και γόητρο του πανεπιστημίου, συνεντεύξεις με αντιπροσώπους-recruiters εταιρειών, άρθρα που δημοσιεύτηκαν από καθηγητές της σχολής, μέγεθος επιτυχίας/success rate των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, πρώτος μισθός, κ.ά.)

Αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια προσφέρουν ειδικά κατατοπιστικά προγράμματα για το ΜΒΑ και διενεργούν προσωπικές συνεντεύξεις επιλογής.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής σε πρόγραμμα ΜΒΑ είναι πρώτο πτυχίο τετραετούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανεξάρτητα από τον κλάδο σπουδών), εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2-3 χρόνων σε σχετικό αντικείμενο, συστατικές επιστολές, δήλωση προθέσεων (έκθεση ή δοκίμιο), τεστ αξιολόγησης GMAT, πιστοποιημένη γνώση αγγλικής μέσω TOEFL/IELTS. Οι προϋποθέσεις μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με το πανεπιστήμιο και την ανταγωνιστικότητα κάθε προγράμματος ΜΒΑ. Μπορεί, επίσης, ορισμένες από τις προϋποθέσεις αυτές να μην είναι απαραίτητες, αν οι συγκεκριμένες συνθήκες ικανοποιούν τη σχολή που προσφέρει το πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ηγετικές και διαπροσωπικές ικανότητες του φοιτητή, καθώς και στην ικανότητά του να διαχειρίζεται ποικίλα και σύνθετα θέματα, κάτω από πιεστικές συνθήκες εργασίας. Η συνεχής ανταλλαγή απόψεων όχι μόνο μεταξύ καθηγητή και φοιτητή αλλά και μεταξύ των φοιτητών επιδιώκεται και ενθαρρύνεται.

Μέθοδος διδασκαλίαςmba2

Η μέθοδος διδασκαλίας σε ένα ΜΒΑ διαφέρει από εκείνη σε άλλα μεταπτυχιακά. Εκτός από τις παραδοσιακές διαλέξεις και τα σεμινάρια, η «μελέτη περίπτωσης» ή «παιχνίδια προσομοίωσης» (ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή Case Study ή Case Studies) είναι η πιο σημαντική και συνήθης μέθοδος διδασκαλίας. Στόχος των Case Studies είναι να θέσουν σε εφαρμογή τη θεωρητική γνώση με τη χρήση επιχειρησιακών προβλημάτων/παραδειγμάτων, αληθινών ή φανταστικών, με σκοπό την ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης και της κρίσης όσων συμμετέχουν.

Το ΜΒΑ στις Η.Π.Α διαρκεί, συνήθως 2 χρόνια. Οικονομική ενίσχυση χορηγείται σπάνια και το κόστος σπουδών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ένα ΜΒΑ, όμως, από αμερικανικό πανεπιστήμιο αναγνωρίζεται από τις εταιρείες εύρεσης εργασίας ως σημαντικός τίτλος σπουδών και εξασφαλίζει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες

Η ιστοσελίδα TOPMBA προσφέρει όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάθε ενδιαφερόμενος για ένα MBA. Εκεί θα δείτε αξιολογήσεις, προϋποθέσεις εισαγωγής, χρονικές προθεσμίες, προοπτικές καριέρας, προσφερόμενα προγράμματα ανά περιοχή και χώρα κλπ.

Πως μπορεί να σας βοηθήσει το MIV

Η βοήθεια προς τους υποψηφίους περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εκείνες που απαλλάσσουν τον φοιτητή από τη σκοτούρα της γραφειοκρατίας, της αβεβαιότητας, των χρονικών περιθωρίων και την πιθανότητα του λάθους κάτι που μπορεί να στοιχίσει ακριβά. Συγκεκριμένα σας βοηθάμε να:

 • Εντοπίσετε σε ποια πανεπιστήμια υπάρχουν οι ειδικότητες που θέλετε να σπουδάσετε.
 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Πότε πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις
 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
 • Πως θα διαχειριστείτε τις απαντήσεις των σχολών και όλη την αλληλογραφία
 • Πότε θα δώσετε τα τεστ που απαιτούνται για να καλύψετε τις προϋποθέσεις την εισαγωγή σας
 • Τι γίνεται με τα δίδακτρα
 • Που θα μείνετε
 • Πως θα ταξιδέψετε

 

Η προετοιμασία που μπορεί να σας προσφέρει το MIV περιλαμβάνει:

 • εξειδικευμένα μαθήματα για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, με εγγυημένη επιτυχία (Η σχολή μας είναι εξεταστικό κέντρο TOEFL). Στη Σχολή μας λειτουργούν φοιτητικά τμήματα ειδικά προσαρμοσμένα στο χρόνο και στις απαιτήσεις των φοιτητών
 • βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων εγγραφής στις αντίστοιχες εξετάσεις

Υπενθυμίζουμε ότι οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν σε όλες τις περιοχές και χώρες που δραστηριοποιείται η σχολή μας (ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, υπόλοιπη Ευρώπη).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Ανθίμου Γαζή 135, 38333 Βόλος
Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

24210 30618, 6977 751460
 
email

Email

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Testimonials

Βρείτε μας στο...