Έτος Προετοιμασίας

Από το Manios Institute of Volos παρέχονται δύο προγράμματα προετοιμασίας για τα Πανεπιστήμια της Αγγλίας.

Το Manios Year Foundation Coursefoundation year

Το ετήσιο προπαρασκευαστικό τμήμα (Year Foundation) απευθύνεται στους αποφοίτους Λυκείου που έχουν αποφασίσει να σπουδάσουν στην Αγγλία. Είναι η πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία μέσα από την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο 1ο έτος στην ειδικότητα και στο πανεπιστήμιο της επιλογής του.

To Manios Summer Intensive Foundation Course

To εντατικό - καλοκαιρινό προπαρασκευαστικό τμήμα (Summer Intensive) απευθύνεται στις εξής κατηγορίες μαθητών:

  1. Σε αυτούς που κάνουν την προετοιμασία τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων τάξεων του Λυκείου με στόχο να την ολοκληρώσουν και να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο αμέσως μόλις τελειώσουν το Λύκειο
  2. Σε αυτούς που συμπληρώνουν την αίτηση του UCAS κατά τη τελευταία τάξη του Λυκείου και στην κανονική περίοδο (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος) ενώ προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες και στην περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα τότε έχουν έτοιμη την εναλλακτική λύση των σπουδών στην Αγγλία.
  3. Σε εκείνους που αποφασίζουν να σπουδάσουν σε ένα Αγγλικό πανεπιστήμιο στην αρχή του καλοκαιριού και αφού έχουν βγει τα αποτελέσματα των πανελληνίων.

Εγγραφή στο Manios Institute of Volosfc

Για να εγγραφεί ο μαθητής σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας του Manios Foundation, πρέπει να εκπληρώνει δύο βασικές προϋποθέσεις:

  • Να έχει τελειώσει την 2α ή 3η Λυκείου και,
  • Να έχει φτάσει σε επίπεδο FC στην Αγγλική Γλώσσα.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για σπουδές στην Αγγλία επισκέπτεται τον υπεύθυνο σύμβουλο σπουδών της σχολής, προσκομίζει τίτλους σπουδών Αγγλικής γλώσσας, Απολυτήριο Λυκείου ή Ενδεικτικό Προαγωγής της Β τάξης Λυκείου και την Αστυνομική του Ταυτότητα, συμπληρώνει και υπογράφει την αίτηση εγγραφής.

Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν έχει πάρει το First Certificate, τότε γίνεται η αξιολόγηση της ικανότητάς του στην Αγγλική γλώσσα με μία συνέντευξη και ένα ειδικό τεστ από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Εάν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δείξει ότι ο μαθητής έχει σοβαρές ελλείψεις, τότε του υποδεικνύεται να συνεχίσει και να τελειώσει την εκμάθηση της Γλώσσας σε ένα Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών. Αν το επίπεδό του είναι πολύ κοντά στο FC, τότε με ευθύνη και υπόδειξη του υπεύθυνου καθηγητή εντάσσεται σε ένα από τα τμήματα ΙELTS/TOEFL. Ταυτόχρονα ανάλογα με τον κλάδο σπουδών που θα ακολουθήσει, εντάσσεται και στα αντίστοιχα τμήματα της σχολής.

Η επιλογή πανεπιστημίων και ειδικοτήτων

Η διαδικασία της συμπλήρωσής της αίτησης UCAS γίνεται στην κανονική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου ως 15 Ιανουαρίου. Η επιλογή των πέντε πανεπιστημίων όπου θα συμπεριληφθούν στην αίτηση, γίνεται με μεγάλη προσοχή και είναι συνδυασμός επιλεγόμενης ειδικότητας, τοποθεσίας διαμονής και ακαδημαϊκών προσόντων του υποψηφίου. Είναι μια διαδικασία εξαιρετικά υπεύθυνη και ολοκληρώνεται αφού ο/η υποψήφιος/α ενημερωθεί πλήρως μέσα από την on-line βάση δεδομένων του MIV και τις δυνατότητες που παρέχουν τα web-sites των πανεπιστημίων. Με τη βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή ο υποψήφιος συντάσσει το Personal Statement έτσι ώστε να προβάλλεται θετικά και ολοκληρωμένα η εικόνα του. Τέλος η σχολή συντάσει την συστατική επιστολή για τον υποψήφιο η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο για την προσφορά θέσης από τα πανεπιστήμια, και υποβάλλει την αίτηση.

Τα μαθήματα

A) Υear Foundation Course

mathimataΣτο τέλος Σεπτεμβρίου βγαίνει το πρόγραμμα και την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου αρχίζουν τα μαθήματα. Η σχολή έχει αργίες όπως ακριβώς και η Δημόσια Εκπαίδευση. Τον Φεβρουάριο γίνονται οι τετραμηνιαίες εξετάσεις και το έτος τελειώνει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου οπότε γίνονται και οι τελικές εξετάσεις.

Η ύλη που διδάσκεται στο Manios Foundation είναι εγκεκριμένη από τα πανεπιστήμια Huddersfield και Sunderland με τα οποία υπάρχει επίσημη συμφωνία συνεργασίας και γίνεται εξ' ολοκλήρου στα Αγγλικά. Οι μαθητές λειτουργούν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όμοιο με αυτό των πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα τηρείται με αυστηρότητα, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά με δουλειά που ετοιμάζουν από το σπίτι, προφορικές παρουσιάσεις και γραπτές παρουσιάσεις. Μεγάλο μέρος της δουλειάς γίνεται στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής της σχολής.

Η διδασκαλία των Αγγλικών για όσους δεν έχουν το Proficiency του Cambridge, καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας αφού φτάνει να γίνεται έως και 10 ώρες τη βδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος. Συνολικά ο χρόνος διδασκαλίας στο έτος προετοιμασίας του Manios Foundation ξεπερνά τις 750 διδακτικές ώρες. Σ' αυτό περιλαμβάνονται Lab report writing και study skills, σαν απαραίτητα στοιχεία της προετοιμασίας.

Η συνεργασία της Σχολής με τους γονείς των μαθητών είναι άμεση και σε τακτικά χρονικά διαστήματα ενημερώ-νονται για την πρόοδο των μαθητών.

B) Summer Intensive Foundation Course

Λόγω της στενότητας του χρόνου (6 εβδομάδες) η ύλη του εντατικού καλοκαιρινού προγράμματος είναι μία προσεκτική επιλογή των τελείως απαραίτητων εκείνων κεφαλαίων του ετήσιου προγράμματος. Τα μαθήματα αρχίζουν την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου (με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων εξετάσεων) και λήγουν την 1η εβδομάδας του Σεπτεμβρίου με τις τελικές εξετάσεις. Στο ενδιάμεσο η Σχολή έχει 2 εβδομάδες διακοπές για την ξεκούραση μαθητών και προσωπικού.

H ένταξη των υποψηφίων στο Εντατικό Καλοκαιρινό Πρόγραμμα προϋποθέτει πολύ καλό επίπεδο γνώσεων τόσο στην Αγγλική Γλώσσα όσο και στα μαθήματα επιλογής.

Αξιολόγηση

Ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα δεν ξεπερνά τους 8 έτσι ώστε η επαφή του καθηγητή με τους μαθητές να είναι άμεση. Επιπλέον παρέχεται στους μαθητές κάθε βοήθεια που θα ζητηθεί είτε σε ακαδημαϊκό είτε σε προσωπικό επίπεδο.

Για την αξιολόγηση των μαθητών παίρνεται υπ' όψιν η συνολική απόδοσή τους και όχι μόνο τα αποτελέσματα των εξαμηνιαίων και τελικών εξετάσεων. Στην τελική βαθμολόγηση συνυπολογίζονται τα homework, τα τεστ του μήνα, οι προφορικές εξετάσεις και παρουσιάσεις και τέλος οι εξετάσεις του εξαμήνου και Ιουνίου οι οποίες διοργανώνονται και βαθμολογούνται από τους αντίστοιχους καθηγητές της σχολής με την επίβλεψη της διεύθυνσης. Η τελική βαθμολογία σημειώνεται με ποσοστό επί τοις εκατό και με αντίστοιχα σημεία Α, Β, C, D, E.

Η εξασφάλιση της πανεπιστημιακής θέσης

acceptanceΤο Manios Institute of Volos ως επίσημη σχολή προετοιμασίας με προγράμματα επισήμως επικυρωμένα από αναγνωρισμένα κρατικά Πανεπιστήμια της Αγγλίας, μπορεί να εγγυηθεί για τις πανεπιστημιακές θέσεις των σπουδαστών του. Αυτό κατοχυρώνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ του Μanios Foundation και των Πανεπιστημίων Huddersfield και Sunderland η οποία έχει κατατεθεί και στο Βρετανικό Συμβούλιο. Έτσι με την εγγραφή και την αδιάλειπτη παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών προγραμμάτων στο Manios Foundation οι υποψήφιοι έχουν εξασφαλίσει και τη θέση τους στο 1ο έτος σπουδών, στο Πανεπιστήμιο και στην ειδικότητα της επιλογής τους.

Με την εγγραφή του στο MIV ο υποψήφιος παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση ενυπόγραφο έγγραφο Εγγύησης Θέσης για όσα έχου συμφωνηθεί σχετικά με τα επιλεχθέντα πανεπιστήμια και ειδικότητες.

Την πανεπιστημιακή θέση δεν μπορούν να εγγυηθούν τα διάφορα "Foundation" και Γραφεία εξυπηρέτησης που δεν έχουν γραπτές συμφωνίες με Αγγλικά πανεπιστήμια. Γι' αυτό και το Βρετανικό Συμβούλιο προτρέπει με οδηγία του τους ενδιαφερόμενους γονείς να ζητούν να δουν τη γραπτή συμφωνία πριν αποφασίσουν να εντάξουν το παιδί τους σε κάποια σχολή προετοιμασίας.

Τα δίδακτρα στο Manios Institute of Volos

To Manios Institute of Volos με τη πολύχρονη και συνεπή παρουσία του έχει καταξιωθεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα της Βρετανίας. Μιλάει απ' ευθείας με τα πανεπιστήμια αποφεύγοντας τους μεσάζοντες (γραφεία της Αθήνας και της Αγγλίας που δραστηριοποιούνται σ' αυτόν το χώρο). Γι' αυτό και το κόστος των υπηρεσιών που προσφέρει είναι πάντα σε λογικά επίπεδα, προσιτά στους ενδιαφερομένους και πάντως χαμηλότερα από την υπόλοιπη αγορά. Βασικές αρχές στην πολιτική των διδάκτρων είναι:

  • ο μαθητής πληρώνει για τις υπηρεσίες ακριβώς που του παρέχονται
  • ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων ρυθμίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή
  • τα δίδακτρα εξοφλούνται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας που παρέχεται

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Ανθίμου Γαζή 135, 38333 Βόλος
Τηλέφωνο

Τηλέφωνα

24210 30618, 6977 751460
 
email

Email

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Testimonials

Βρείτε μας στο...