Από την 1η Ιανουαρίου 2021 (μετά το Brexit), απαιτείται VISA για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μ. Βρετανία. Για την αίτηση χορήγησης VISA, χρειάζεται το Unconditional letter από το πανεπιστήμιο, εγκεκριμένο πτυχίο Αγγλικών και πληρωμή της προκαταβολής των διδάκτρων.
Πολλά πανεπιστήμια έχουν κρατήσει το ύψος των ετήσιων διδάκτρων στα 9.250 λίρες (κρατικά δίδακτρα) με εξασφαλισμένη φοιτητική εστία και μηνιαίο κόστος διαβίωσης περίπου 800 Ευρώ για περιοχές εκτός Λονδίνου, κάτι που ενδέχεται να ενδιαφέρει αρκετούς υποψήφιους.

Το Manios Studies Abroad ως επίσημο Foundation Center  από το 1994, έχει την εμπειρία, και τις κατάλληλες συνεργασίες ώστε να εξασφαλίζει εγγυημένα θέσεις στους υποψηφίους με τα κατάλληλα προσόντα στα πανεπιστήμια και στις ειδικότητες της επιλογής τους.


apply now

Τo Manios Studies Abroad αναλαμβάνει να ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία ένταξης στο Πανεπιστήμιο και κατοχύρωση θέσης. Αναλυτικά:

  • συμβουλευτική υπηρεσία για την επιλογή της κατάλληλης ειδικότητας
  • επιλογή των κατάλληλων πανεπιστημίων ή κολεγίων προετοιμασίας εφ’ όσον αυτό απαιτείται
  • όλη την αλληλογραφία και επικοινωνία με τα πανεπιστήμια
  • επιμέλεια της σύνταξης της αίτηση UCAS
  • καθοδήγηση στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου (personal statement)
  • συστατική επιστολή
  • κατάθεση εγγράφων που θα ζητηθούν
  • εξασφάλιση φοιτητικής εστίας
  • αιτήσεις για συμμετοχή σε εξετάσεις πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας (εφ’ όσον απαιτείται)

Επίσης μπορεί να σας προσφέρει εφ’ όσον απαιτείται προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS και TOEFL με 100% επιτυχία.

Στο MIV θα βρείτε κατανόηση, φιλική εξυπηρέτηση, ολοκληρωτική εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί και ΠΡΟΣΙΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.