Οι αιτήσεις για την ακαδημαϊκή χρονιά 2024 – 25 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών άνοιξαν την 1η Οκτωβρίου 2023. Οι καταληκτικές ημερομηνίες (deadlines) ξεκινάνε από τις 15/1/24, 1/3/24, 1/4/24 και αργότερα αναλόγως του προγράμματος σπουδών (course). Οι Έλληνες υποψήφιοι πληρώνουν τα ετήσια κρατικά δίδακτρα (2.530 Ευρώ) για όλα τα προγράμματα σπουδών. Υπάρχουν διαθέσιμα αγγλόφωνα προγράμματα σε όλες τις ειδικότητες και τα Ολλανδικά πανεπιστήμια είναι μια εξαιρετική επιλογή.

  • Τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται για αιτήσεις 1ου πτυχίου είναι: Απολυτήριο εφ’ όσον έχει ήδη εκδοθεί (πρωτότυπο και μεταφρασμένο), Έλεγχος Προόδου (πρωτότυπο και μεταφρασμένο), χρονολογικό βιογραφικό (CV), letter of motivation, συστατική επιστολή από το Λύκειο (πρωτότυπο και μεταφρασμένο), πτυχίο αγγλικών, αντίγραφο ταυτότητας και διαβατηρίου και φωτογραφία.
  • Τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται για αιτήσεις Μεταπτυχιακών είναι: Απολυτήριο (πρωτότυπο και μεταφρασμένο), Αναλυτική βαθμολογία (πρωτότυπο και μεταφρασμένο), Πτυχίο εφ’ όσον έχει ήδη εκδοθεί (πρωτότυπο και μεταφρασμένο), χρονολογικό βιογραφικό (CV), letter of motivation, συστατική επιστολή από δύο καθηγητές, πτυχίο αγγλικών, αντίγραφο ταυτότητας και διαβατηρίου και φωτογραφία.

Τα έγγραφα θα πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στη σχολή μας ώστε να μπορέσουν να ελεγχθούν, επεξεργαστούν και κατατεθούν.

Είμαστε η πρώτη σχολή στην Ελλάδα με 15ετή εμπειρία στις σπουδές στην Ολλανδία και επιτυχίες που αγγίζουν το 100%.