Το συνεργαζόμενο International European University of Ukraine – Malta campus, δέχεται εγγραφές για την Ιατρική σχολή χωρίς εξετάσεις και με ετήσια δίδακτρα 8.500 Ευρώ.

Επίσης δέχεται μετεγγραφές φοιτητών από άλλες Ιατρικές σχολές έως και το 5ο έτος με αναγνώριση όλων των περασμένων μαθημάτων.

Όλες οι υπηρεσίες εγγραφής και εγκατάστασης νέων φοιτητών προσφέρονται από το Γραφείο μας δωρεάν.