Η Σχολή Ιατρικών Επιστημών του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Σιλεσίας στο Κατοβίτσε, δέχεται φοιτητές χωρίς εξετάσεις στα παρακάτω αγγλόφωνα προγράμματα:

  • Φαρμακευτική – 7.200 Ευρώ
  • Φυσικοθεραπεία – 5.500 Ευρώ
  • Νοσηλευτική – 4.800 Ευρώ
  • Μαιευτική – 5.500 Ευρώ
  • Διατροφολογία – 4.800 Ευρώ
  • Δημόσια Υγεία – 4.100 Ευρώ
  • Ιατρική Βιοτεχνολογία – 5.800 Ευρώ

Μηνιαίο κόστος διαβίωσης και διαμονής περίπου 500 Ευρώ

Ζητήστε πληροφορίες