Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας

(Medical University Sofia) – Website

Με βάση τα περσινά στοιχεία, η Οδοντιατρική σχολή δέχεται 110 φοιτητές ανά έτος μεταξύ αυτών και αρκετούς Έλληνες. Η διάρκεια σπουδών είναι 6 χρόνια, τα ετήσια δίδακτρα είναι 8.000 Ευρώ και πληρώνονται σε δύο δόσεις.

Η διαδικασία εισαγωγής περιλαμβάνει εισαγωγικές εξετάσεις που γίνονται τον Σεπτέμβριο στην έδρα του Πανεπιστημίου (εκτός ειδικών συνθηκών οπότε γίνονται διαδικτυακά) στα μαθήματα Αγγλικά, Βιολογία, Χημεία (όλα στα Αγγλικά). Η βαθμολογία είναι με άριστα το 6 και βάση το 3.

Για να βγει ο αριθμός κατάταξης συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών μαθημάτων του τεστ με τους βαθμούς απολυτηρίου Βιολογίας και Χημείας. Έτσι βγαίνει ο μέσος όρος κατάταξης με βάση τον οποίο οι υποψήφιοι εισάγονται ή όχι στη σχολή. 

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να πετύχουν στις εξετάσεις και των τριών μαθημάτων βαθμολογία από 3 και πάνω αλλιώς απορρίπτονται.

Για τους υποψήφιους που είτε αποτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, είτε θέλουν καλύτερη προετοιμασία πριν πάρουν μέρος στις εξετάσεις, το Πανεπιστήμιο προσφέρει προπαρασκευαστικό πρόγραμμα ενός έτους στα αγγλικά ώστε η επιτυχία στις εξετάσεις του επόμενου έτους να είναι σχεδόν εξασφαλισμένη.

Ιατρικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης

(Medical University of Plovdiv) – Website

Ιδρύθηκε το 1945 και σπουδάζουν 3.800 φοιτητές μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες. Η διάρκεια σπουδών είναι 6 χρόνια, τα ετήσια δίδακτρα είναι 8.000 Ευρώ και πληρώνονται σε δύο δόσεις.

Η διαδικασία εισαγωγής περιλαμβάνει εισαγωγικές εξετάσεις που γίνονται από Απρίλιο έως και  Σεπτέμβριο (κάθε μήνα) διαδικτυακά στα μαθήματα Βιολογία, Χημεία (όλα στα Αγγλικά). Η βαθμολογία είναι με άριστα το 6 και βάση το 3.

Για να βγει ο αριθμός κατάταξης συνυπολογίζονται οι βαθμοί των δύο μαθημάτων του τεστ με τους βαθμούς απολυτηρίου Βιολογίας και Χημείας. Έτσι βγαίνει ο μέσος όρος κατάταξης με βάση τον οποίο οι υποψήφιοι εισάγονται ή όχι στη σχολή. 

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να πετύχουν στις εξετάσεις και των δύο μαθημάτων βαθμολογία από 3 και πάνω αλλιώς απορρίπτονται. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας από επίπεδο Β1 και πάνω.

Για τους υποψήφιους που είτε αποτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, είτε θέλουν καλύτερη προετοιμασία πριν πάρουν μέρος στις εξετάσεις, το Πανεπιστήμιο προσφέρει προπαρασκευαστικό πρόγραμμα ενός έτους στα αγγλικά ώστε η επιτυχία στις εξετάσεις του επόμενου έτους να είναι σχεδόν εξασφαλισμένη.

Ιατρικό Πανεπιστήμιο Βάρνας

(Medical University – Varna) – Website

Η Οδοντιατρική σχολή Ιδρύθηκε το 2006. Η διάρκεια σπουδών είναι 6 χρόνια, τα ετήσια δίδακτρα είναι 8.000 Ευρώ και πληρώνονται σε δύο δόσεις.

Η διαδικασία εισαγωγής περιλαμβάνει εισαγωγικές εξετάσεις που γίνονται από Απρίλιο έως και  Σεπτέμβριο (κάθε μήνα) διαδικτυακά στα μαθήματα Βιολογία, Χημεία (όλα στα Αγγλικά). Η βαθμολογία είναι με άριστα το 6 και βάση το 3.

Για να βγει ο αριθμός κατάταξης συνυπολογίζονται οι βαθμοί των δύο μαθημάτων του τεστ με τους βαθμούς απολυτηρίου Βιολογίας και Χημείας. Έτσι βγαίνει ο μέσος όρος κατάταξης με βάση τον οποίο οι υποψήφιοι εισάγονται ή όχι στη σχολή. 

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να πετύχουν στις εξετάσεις και των δύο μαθημάτων βαθμολογία από 3 και πάνω αλλιώς απορρίπτονται. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας από επίπεδο Β2 και πάνω.

Για τους υποψήφιους που είτε αποτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, είτε θέλουν καλύτερη προετοιμασία πριν πάρουν μέρος στις εξετάσεις, το Πανεπιστήμιο προσφέρει προπαρασκευαστικό πρόγραμμα ενός έτους στα αγγλικά ώστε η επιτυχία στις εξετάσεις του επόμενου έτους να είναι σχεδόν εξασφαλισμένη.

Υπηρεσίες του Manios Studies Abroad

Η σχολή μας προσφέρει στους υποψήφιους φοιτητές της πλήρη κάλυψη και υποστήριξη.
Λεπτομέρειες θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα πληροφοριών της Βουλγαρίας