Η υποστήριξη που προσφέρει η σχολή μας καλύπτει όλες τις ανάγκες των υποψηφίων

spoudes-stin-agglia
  • Συμβουλευτική για τις επιλογές σχολών
  • Ενημέρωση για τη διαδικασία εισαγωγής (ημερομηνίες, εισαγωγικές εξετάσεις κλπ)
  • Καθοδήγηση στη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων εγγράφων για την εγγραφή στο πανεπιστήμιο
  • Άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία για το εισαγωγικό τεστ ΙΜΑΤ
  • Καθοδήγηση για την τελική επιλογή σχολών με βάση τα αποτελέσματα του τεστ
  • Προετοιμασία για την αναχώρηση και εγκατάσταση των υποψηφίων στο πανεπιστήμιο

Το αποκλειστικό κριτήριο για την εισαγωγή υποψηφίων στις Ιταλικές Ιατρικές σχολές είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις ΙΜΑΤ

Οι σημαντικές επιτυχίες της σχολής μας στην εισαγωγή υποψηφίων, είναι η καλύτερη απόδειξη της άρτιας προετοιμασίας των υποψηφίων μέσω των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων