Το Διεθνές Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Μάλτας συνεργάζεται με τα καλύτερα νοσοκομεία και κλινικές στη Μάλτα. Η κλινική εκπαίδευση είναι το ποιο σημαντικό μέρος της απόκτησης ιατρικής εκπαίδευσης. Οι μελλοντικοί γιατροί δουλεύουν απευθείας με ασθενείς αποκτώντας γνώση στην πράξη.

Συνεργαζόμενα νοσοκομεία και κλινικές:

Mater Dei Hospital – Το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο στη Μάλτα

Νοσοκομείο St. James – Ιδιωτικό νοσοκομείο

Νοσοκομείο Zabbar – Ιδιωτικό νοσοκομείο με προηγμένη ιατρική τεχνολογία

Gozo General Hospital – Το κύριο νοσοκομείο στο νησί Gozo

Νοσοκομείο St. Philip’s – Ιδιωτικό νοσοκομείο με εστίαση στην ορθοπεδική

Νοσοκομείο St. Thomas – Ιδιωτικό νοσοκομείο

St. Catherine’s Hospital – Ιδιωτικό νοσοκομείο με επίκεντρο την ψυχική υγεία

The Medical Clinic – Ιδιωτική κλινική

The Good Samaritan Hospital – Ιδιωτικό νοσοκομείο