Τι είναι το GRE

Το GRE (Graduate Record Examinations) είναι ένα τεστ ικανότητας που εξετάζει τη λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα του υποψηφίου.

Είναι συνήθως προαπαιτούμενο για τους υποψήφιους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, κυρίως θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης (MSc, MA, PhD), αλλά και για σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων πχ Management (MBA, MSc).

Η Δομή του GRE

To test αποτελείται από το Analytical Writing, το Quantitative & το Verbal reasoning.

Το Analytical Writing έχει διάρκεια 1 ώρα και αποτελείται από δύο εκθέσεις.

Μετράει την ικανότητα του εξεταζόμενου να αρθρώνει ξεκάθαρα και αποτελεσματικά περίπλοκες ιδέες, να υποστηρίζει τις ιδέες του με σχετική αιτιολόγηση και παραδείγματα, να διατηρεί μια συγκροτημένη επιχειρηματολογία και να εκφράζεται γραπτώς στα αγγλικά.

Το Quantitative reasoning έχει διάρκεια 70 λεπτά και αποτελείται από δύο sections των 20 ερωτήσεων οι οποίες μετράνε την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί ποσοτικές πληροφορίες, να επιλύει προβλήματα χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα, να εφαρμόζει βασικές μαθηματικές δεξιότητες και βασικές μαθηματικές έννοιες αριθμητικής, άλγεβρας, γεωμετρίας, πιθανοτήτων, στατιστικής και data interpretation.

Το Verbal reasoning έχει διάρκεια 60 λεπτά και αποτελείται από δύο sections των 20 ερωτήσεων οι οποίες μετράνε την ικανότητα του υποψηφίου να αναλύει και να αξιολογεί ένα γραπτό κείμενο, αλλά και να συνθέτει τις πληροφορίες που παίρνει από το κείμενο και να αναλύει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών των προτάσεων του κειμένου και να αντιλαμβάνεται το νόημα των λέξεων, των προτάσεων των κειμένων και τη σχέση μεταξύ λέξεων και εννοιών.

Επιπλέον πληροφορίες

 • Η εξέταση για το GRE γίνεται μέσω υπολογιστή και έχει την ιδιαιτερότητα ότι τα Quantitative και Verbal Reasoning parts είναι adaptive ανά section. Αυτό σημαίνει ότι προσαρμόζονται στο επίπεδο του εξεταζόμενου κατά την διάρκεια της εξέτασης.
 • Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 130 – 170 για το Quantitative Reasoning, 130 – 170 για το Verbal Reasoning και 0 – 6 για το Analytical writing.
 • Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο εξεταστικά κέντρα, ένα στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη. Οι εξετάσεις διεξάγονται συνήθως 2 έως 3 φορές την εβδομάδα σε εξεταστικά κέντρα ή Online.
 • Το κόστος για των εξετάσεων του GRE τεστ είναι 205 δολάρια.
 • Για τους υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες, υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον χρόνο στην εξέταση.
 • Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους και το Confirmation Number που τους έχει σταλεί με email, καθώς και τα ονόματα των προγραμμάτων των πανεπιστημίων όπου θέλουν να σταλούν τα αποτελέσματα του GRE.
 • Με την ολοκλήρωση της εξέτασης, οι υποψήφιοι βλέπουν τα αποτελέσματα στο Quantitative Reasoning & στο Verbal Reasoning. Τα επίσημα αποτελέσματα, καθώς και το Analytical writing, ανακοινώνονται 10 έως 15 ημέρες μετά στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό του υποψηφίου. Στην περίπτωση του Online το τεστ, τα αποτελέσματά εμφανίζονται μετά από 10 – 15 ημέρες, στον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό του υποψήφιου.
 • Τα επίσημα αποτελέσματα αποστέλλονται στα πανεπιστήμια της επιλογής του υποψήφιου 10 με 15 μέρες μετά την ημερομηνία της εξέτασης.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να δίνουν εξετάσεις για το τεστ GRE μία φορά κάθε 21 ημέρες και συνολικά 5 φορές σε διάστημα 12 μηνών.
 • Το πτυχίο έχει ισχύ για πέντε χρόνια.

Προετοιμασία στο Manios Studies Abroad

Η μακροχρόνια ενασχόληση της σχολής μας με την προετοιμασία υποψηφίων για το τεστ GRE, έχει ευρύτατη αναγνώριση. Οι παροχές μας είναι οι εξής:

  • Δωρεάν εγγραφή των υποψηφίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του τεστ.
  • Ενημερωτικό σεμινάριο. Αυτό το σεμινάριο διαρκεί έως τέσσερεις ώρες και δίνει την δυνατότητα στον μαθητή να περάσει ένα πλήρες τεστ και να γνωρίσει  τα σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Κόστος 80 Ευρώ.
  • Πλήρες πρόγραμμα 30 ωρών σε ολιγομελή τμήματα ως 3 ατόμων. Ο μειωμένος αριθμός των ατόμων στο τμήμα βοηθάει στην καλύτερη προετοιμασία τους. Κόστος 600 Ευρώ

Όλες οι σημειώσεις έντυπες και ηλεκτρονικές προσφέρονται δωρεάν από τη σχολή.

Με βάση τη στατιστική των αποτελεσμάτων του Manios Studies Abroad, οι μαθητές μας που πιάνουν ή ξεπερνούν το στόχο τους βρίσκονται σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 100%.