british-council-ielts-registration-centre

MIV is a
British Council Authorised IELTS Registration Centre

Τι είναι το IELTS

Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο αγγλικής γλώσσας. Πιστοποιεί τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε κάθε επίπεδο και γίνεται αποδεκτό από χιλιάδες οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προτιμάται κυρίως από ενήλικες ως πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με σκοπό την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια ή άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς καθώς και για τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας από τον ΑΣΕΠ.

Ημερομηνίες Εξετάσεων

Το IELTS έχει συχνές εξετάσεις (δυο φορές τον μήνα το paper based και κάθε Σάββατο το Computer based) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες τουλάχιστον για τους μαθητές εκτός πόλης διεξάγονται αυθημερόν (Τα προφορικά και τα γραπτά είναι την ίδια μέρα). Επίσης τα αποτελέσματα των εξετάσεων γίνονται γνωστά μέσα σε 10 εργάσιμες (δηλαδή συνήθως σε 13 μέρες), πράγμα που δίνει την δυνατότητα στο μαθητή πρώτον να δώσει εξετάσεις όποτε αισθάνεται αυτός έτοιμος και δεύτερον να ξαναδώσει άμεσα σε περίπτωση που δεν έχει πιάσει το απαιτούμενο σκορ. Οι εξετάσεις διεξάγονται και σε άλλες περιοχές αλλά πολύ πιο σπάνια.

Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι 207 ευρώ.

Πως βγαίνει η βαθμολογία

Η βαθμολογία του τεστ βγαίνει σε κλίμακα από το 1 έως το 9. Το τεστ χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα (Listening, Reading, Writing, Speaking) τα οποία βαθμολογούνται το κάθε ένα με αυτή την κλίμακα(1-9) με ολόκληρα και μισά. Πιθανές βαθμολογίες είναι (5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7,5 κτλ).

Ο μέσος όρος βγαίνει με πρόσθεση των τεσσάρων και διαίρεση τους δια του τέσσερα. Δηλαδή εάν κάποιος πάρει την ακόλουθη βαθμολογία (Listening 6.5, Reading 6.5, Writing 5.5, Speaking 5.5) τότε ο μέσος όρος θα είναι το 6.0 (6.5+6.5+5.5+5.5=24/4=6.0).

Εάν ο μέσος όρος είναι στην μέση μεταξύ δύο βαθμολογιών τότε αυτό λειτουργεί υπέρ του μαθητή. Δηλαδή εάν κάποιος πάρει την ακόλουθη βαθμολογία (Listening 6.5, Reading 6.5, Writing 6.0, Speaking 6.0) τότε ο μέσος όρος θα είναι 6.5 (6.5+6.5+6.0+6.0=25/4=6.25).

Αποτελέσματα & Αξιολόγηση

Οι βαθμολογίες (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων) με βάση τις οποίες γίνονται οι εγγραφές σε πανεπιστήμια είναι συνήθως 5.0 με 5.5 για προετοιμασία foundation, 5.5 – 6.5 για ένταξη στο πρώτο έτος σπουδών και 6.5- 7.5 για εγγραφή σε μεταπτυχιακό.

Σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ το πτυχίο είναι αποδεκτό εφ όρου ζωής και οι αντιστοιχίες είναι οι εξής: 4.5 – 5.5 B2 (Καλή Γνώση), 6.0 – 7.0 Γ1 (Πολύ Καλή Γνώση) και 7.5 – 9.0 Γ2 (Άριστη Γνώση).

Σε περίπτωση που έχετε ήδη δώσει εξετάσεις και θέλετε να δείτε την βαθμολογία σας μπορείτε να την δείτε εδώ (θα χρειαστείτε την ημερομηνία του τεστ, ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό υποψηφίου που βρίσκεται στο χαρτί που σας δινεται την ημερομηνία των εξετάσεων).

Η Δομη του Τεστ

Το τεστ διαρκεί περίπου 3 ώρες (εξεταστικός χρόνος) και 3.30 ώρες ως διαδικασία. Διαλείμματα υπάρχουν πολύ μικρά μεταξύ Listening – Reading και Reading – Writing ίσα ίσα για να δοθούν οι οδηγίες για τo επόμενο part. Το Speaking ξεκινάει αρκετή ώρα μετά ανάλογα με το ραντεβού που σας έχουν καθορίσει. Η σειρά των parts είναι η ακόλουθη.

Listening

Το Listening αποτελείται από 40 ερωτήσεις και χωρίζεται σε 4 τμήματα (sections). Οι ερωτήσεις απαιτούν την συμπλήρωση κενών ή είναι πολλαπλών επιλογών. Το γεγονός ότι ο μαθητής έχει χρόνο να κοιτάξει το υλικό και μετά να ακούσει το audio το καθιστά ίσως το πιο εύκολο μέρος του τεστ. Η αντιστοιχία απαιτούμενων σωστών απαντήσεων και βαθμολογίας είναι κατά προσέγγιση: (21 – 24 5.5), (25 – 28 6.0), (29 – 31 6.5), (31 – 32 7.0), (33 – 34 7.5) κτλ.

TIP
Τα νούμερα δείχνουν την σειρά με την οποία εμφανίζονται οι πληροφορίες στο audio καθώς και πόσο κοντά είναι οι απαντήσεις η μια στην άλλη.

Reading

Το Reading αποτελείται από 3 ακαδημαϊκά κείμενα με 13 – 14 ερωτήσεις το κάθε ένα. Ο χρόνος που δίνεται για την συμπλήρωση και των τριών κειμένων είναι  60 λεπτά, με άλλα λόγια έχουμε 20 λεπτά για την συμπλήρωση του κάθε κειμένου. Ο τύπος των ερωτήσεων ποικίλει από πολλαπλών επιλογών έως συμπλήρωση κενών με 1 – 3 λέξεις και έτσι οι εξεταζόμενοι συμβουλεύονται  να διαβάζουν προσεκτικά την εκφώνηση πριν προχωρήσουν  στις απαντήσεις.  Η αντιστοιχία  απαιτούμενων σωστών απαντήσεων και  βαθμολογίας είναι κατά προσέγγιση:
 (21- 24 5.5),    (25 – 28 6.0),    (29 – 31 6.5),    (31 – 32 7.0),    (33 – 34 7.5) κτλ.
TIP
Εάν διαβάσετε τις ασκήσεις και υπογραμμίσετε τις λέξεις- κλειδιά θα βρείτε πολύ πιο εύκολα τις απαντήσεις στο κείμενο.

Writing

Το Writing αποτελείται από 2 θέματα και ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης τους είναι 60 λεπτά.
Ανάλυση γραφήματος. Το πρώτο θέμα είναι ανάλυση γραφήματος (περίπου 25 λεπτά).  Εδώ δίνεται ένα γράφημα με ένα ή δύο σχεδιαγράμματα τα οποία πρέπει να αναλύσετε (απαιτούνται το ελάχιστο 150 λέξεις).

Tip
Βοηθάει να γίνει μια νοητή λίστα με τα πιο σημαντικά στοιχεία καθώς και ομαδοποίηση των πληροφοριών πριν ξεκινήσετε να γράφετε το θέμα.

Έκθεση ιδεών

Το δεύτερο θέμα είναι είτε Opinion essay είτε For and Against (περίπου 35 λεπτά). Εδώ δίνεται ένα θέμα το οποίο συνήθως σας ζητάει να εκφράσετε την γνώμη σας (απαιτούνται το ελάχιστο 250 λέξεις).

Tip
Εάν κατά την διάρκεια της προετοιμασίας σας συλλέγετε εκφράσεις και λεξιλόγιο που σας αρέσει από τα κείμενα και το υλικό γενικότερα, η βελτίωση που θα έχετε στον γραπτό σας λόγο μέχρι την ημέρα των εξετάσεων θα είναι εκπληκτική.

 

Speaking

Το Speaking είναι μικρό σε διάρκεια (12 – 18 λεπτά) και χωρίζεται σε τρία σκέλη:
1.    Προσωπικές ερωτήσεις (hobbies, preferences, what you want to study etc)
2.    Σας δίνεται μια  κάρτα για το θέμα της οποίας μπορείτε να προετοιμαστείτε για ένα λεπτό και πρέπει να μιλήσετε για περίπου 2 λεπτά (e.g. Describe a place you enjoy visiting, describe an event you will never forget etc).
3.    Γενική ακαδημαϊκή συζήτηση (συνήθως είναι σχετική με την κάρτα).
Tip
Η φυσικότητα του λόγου ευνοεί στην βαθμολογία. Δείτε τον interviewer σαν φίλο σας.

Προετοιμασία στο “Manios Studies Abroad”

advantage_memberΗ μακροχρόνια ενασχόληση της σχολής μας με την προετοιμασία υποψηφίων για το τεστ IELTS, έχει ευρύτατη αναγνώριση. Η σχολή μας είναι “Gold Member” στο “Advantage Scheme” του Βρετανικού Συμβουλίου που όπως δηλώνεται στην ιστοσελίδα του.

“Επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω σχολεία για μαθήματα Αγγλικών εκτός Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης σας εγγυούμαστε ότι η οργάνωση των εξετάσεων Cambridge English θα είναι υψηλής ποιότητος και σύμφωνα με τα στάνταρτ του British Council.”

 

           Το  Manios Studies Abroad  παρέχει υπηρεσίες για κάθε ανάγκη και ανάλογα με την περίπτωση. Οι παροχές μας είναι οι εξής:

 • Εγγραφή σας για τις εξετάσεις IELTS. Ανεξάρτητα από το αν θα κάνετε την προετοιμασία σας μαζί μας ή όχι,  σας προφέρουμε δωρεάν την υπηρεσία εγγραφής σας για τις εξετάσεις IELTS την ημερομηνία και τοποθεσία που εσείς θα επιλέξετε έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα λάθος. https://www.britishcouncil.gr/exam/ielts/book-test
 • Ενημερωτικό σεμινάριο. Αυτό το σεμινάριο διαρκεί τρεις ώρες και δίνει την δυνατότητα στον μαθητή να περάσει ένα πλήρες τεστ και να γνωρίσει  τα σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό προτείνεται για άτομα με υψηλό επίπεδο γνώσης της γλώσσας που μάλλον δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία ή δεν είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν μαθήματα. Κόστος 50 Ευρώ. (Παρέχεται και διαδικτυακά με το ίδιο κόστος)
 • Ολιγομελή τμήματα (έως 3 ατόμων). Ο μειωμένος αριθμός των ατόμων στην τάξη βοηθάει στην καλύτερη προετοιμασία τους. Ο διαχωρισμός τους ανά επίπεδο διευκολύνει την ροή του μαθήματος και βεβαιώνει την ορθή κατανόηση του υλικού από όλους.

  Προσφέρονται τρεις επιλογές

  • Οικονομικό (Ένα δύωρο την εβδομάδα και μηνιαίο κόστος 100 Ευρώ. Παρέχεται και διαδικτυακά με το ίδιο κόστος)
  • Κανονικό (Δύο δύωρα την εβδομάδα και μηνιαίο κόστος 200 Ευρώ. Παρέχεται και διαδικτυακά με το ίδιο κόστος)
  • Εντατικό (Τρία δύωρα την εβδομάδα και μηνιαίο κόστος 300 Ευρώ. Παρέχεται και διαδικτυακά με το ίδιο κόστος)

Με βάση τη στατιστική των αποτελσμάτων του Manios Studies Abroad σχετικά με τα τεστ IELTS, οι μαθητές μας που πιάνουν ή ξεπερνούν το στόχο τους βρίσκονται σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 100%.