Η Δανία είναι μία χώρα που προσφέρεται για σπουδές σε Ευρωπαίους και κατ’ επέκταση  Έλληνες υποψήφιους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Όσοι σκέπτονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η Δανία θα πρέπει να είναι σίγουρα μέσα στις επιλογές τους. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που έχουν οι σπουδές στη Δανία είναι τα παρακάτω:

  • Τα δίδακτρα είναι δωρεάν για τους Ευρωπαίους φοιτητές (Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά)
  • Τα πανεπιστήμια είναι υψηλού επιπέδου με διεθνή αναγνώριση
  • Υπάρχουν διαθέσιμα αγγλόφωνα προγράμματα στις περισσότερες ειδικότητες
  • Η χώρα είναι εύκολα προσβάσιμη με κάθε μέσο
  • Είναι χώρα με υψηλό πολιτισμό και φιλικό περιβάλλον

Τα μαθήματα ξεκινούν τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι συνήθως η 15η Μαρτίου

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία ενημέρωσης, συγκρότησης φακέλου, υποβολής και παρακολούθησης της πορείας της αίτησης.