Σπουδές στην Αγγλία

“Επαγγελματικά Διπλώματα”

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βρετανίας προσφέρουν επαγγελματικά διπλώματα σύντομης φοίτησης (short courses) από ένα έως δώδεκα μήνες. Αυτά καλύπτουν κάθε δραστηριότητα όπως Μαγειρική, Μόδα, Εστίαση, Τουριστικά, Τέχνες, Ξένες Γλώσσες και άλλα.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής σα αυτά τα προγράμματα διαφέρουν αλλά σε γενικές γραμμές οι υποψήφιοι θα χρειαστούν κάποια προηγούμενη εμπειρία και πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας με το IELTS certificate και βαθμό 6.0