Τα Βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου και κύρους, αναγνωρισμένες διεθνώς και στη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι κάτοχοι πτυχίων Masters να έχουν το πρώτο λόγο στην κάλυψη ανάλογων θέσεων εργασίας.

Τα ετήσια δίδακτρα για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Masters κυμαίνονται από 7.000€ έως και πάνω από 25.000 Ευρώ. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Το κόστος διαβίωσης υπολογίζεται στα 900 – 1.200 Ευρώ το μήνα.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν τα Βρετανικά πανεπιστήμια και αναγνωρίζονται διεθνώς είναι τα ακόλουθα:

 • Taught Masters Degree. Είναι το πλέον συνηθισμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα από τέλος Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Ιουνίου και τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο ετοιμάζουν την πτυχιακή τους εργασία.
 • Masters Degree by Research. Είναι το μεταπτυχιακό που έχει ελάχιστη ως καθόλου παρακολούθηση μαθημάτων και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εργάζονται σε ερευνητικό πρόγραμμα για το χρονικό διάστημα του ενός ημερολογιακού έτους. Κάνουν δημοσιεύσεις για την πορεία της έρευνας και στο τέλος γράφουν την πτυχιακή τους με τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτά τα προγράμματα σπουδών είναι συνήθως επιδοτούμενα και προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα έξοδα της διαβίωσης τους και όλο ή μέρος των διδάκτρων του προγράμματος.

Οι προϋποθέσεις που θέτουν τα Βρετανικά πανεπιστήμια για την προσφορά θέσεως στους Έλληνες αποφοίτους ΑΕΙ είναι σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες:

 • Ελάχιστο βαθμός πτυχίου πάνω από 6 αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πάνω από 7.0
 • Πιστοποίηση των γνώσεων των υποψηφίων στην Αγγλική Γλώσσα με C1 Cambridge ή IELTS βαθμό 6.5 και TOEFL IBT Test 90.
 • Δύο καλές συστατικές επιστολές από καθηγητές των υποψηφίων
 • Αποδεδειγμένη δυνατότητα εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Manios Studies Abroad καλύπτουν όλες τις ανάγκες του μεταπτυχιακού φοιτητή όπως:

 • τα Βρετανικά ΑΕΙ που προσφέρουν τις επιδιωκόμενες ειδικότητες
 • τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τα ετήσια δίδακτρα
 • την καθοδήγηση για τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων
 • τη βοήθεια στη σύνταξη personal statemen και CV.
 • Την κατάθεση των αιτήσεων εμπρόθεσμα
 • όλη την αλληλογραφία και επιμέλεια των απαντήσεων και τελική κατοχύρωση της θέσης
 • εξασφάλιση στέγης σε φοιτητική εστία

Η προετοιμασία που μπορεί να σας προσφέρει η σχολή μας εφ’ όσον χρειαστεί περιλαμβάνει:

 • εξειδικευμένα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS, GMAT, GRE με εγγυημένη επιτυχία. Στη Σχολή μας λειτουργούν φοιτητικά τμήματα γλώσσας ειδικά προσαρμοσμένα στο χρόνο και στις απαιτήσεις των φοιτητών
 • συμπλήρωση των αιτήσεων εγγραφής στις αντίστοιχες εξετάσεις