Σπουδές στην Αγγλία

Πιστοποιήσεις Σχολής

certificate-for-agents2
Picture 1

Η σχολή μας λειτουργεί από το 1994 και έχε τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

  • Έχει συνάψει από το 1997 επίσημες συμφωνίες συνεργασίας με Βρετανικά Πανεπιστήμια.
  • Τα στελέχη της έχουν πιστοποιηθεί από τον κατ’ εξοχήν αρμόδιο φορέα για σπουδές στη Βρετανία που είναι το British Council, ως Educational Agent.
  • Τα στελέχη μας παρακολουθούν τακτικά τα εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνει ο οργανισμός UCAS και έχουν πιστοποιηθεί γι’ αυτό.