Τα Βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουν Bachelor προγράμματα όλων των ειδικοτήτων κατά τεκμήριο τριετούς διάρκειας, αλλά και συνδυασμούς αυτών. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε Bachelor προγράμματα είναι:

 • Απολυτήριο Λυκείου με Γενικό βαθμό 16 και αντίστοιχους βαθμούς στα μαθήματα κατεύθυνσης και
 • Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας με πτυχίο C1 Cambridge ή IELTS με μέσο όρο 6.0

Αν ο υποψήφιος δεν εκπληρώνει τις βασικές προϋποθέσεις ή τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που θέτει το κάθε πανεπιστήμιο, τότε είναι πιθανόν να του προταθεί εισαγωγή σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών με ενσωματωμένο έτος προετοιμασίας (0 level year).

Αναλόγως του προγράμματος σπουδών και του πανεπιστημίου, οι βαθμοί που μπορεί να ζητηθούν είναι έως και 19 Απολυτήριο και ίσως αντίστοιχους βαθμούς στις εξετάσεις των Πανελληνίων.

Υπηρεσίες που να σας προσφέρει η σχολή μας

Η βοήθεια προς τους υποψηφίους περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εκείνες που απαλλάσσουν τον φοιτητή από τη σκοτούρα της γραφειοκρατίας, της αβεβαιότητας, των χρονικών περιθωρίων και την πιθανότητα του λάθους κάτι που μπορεί να στοιχίσει ακριβά. Συγκεκριμένα σας βοηθάμε να:

 • Εντοπίσετε σε ποια πανεπιστήμια υπάρχουν οι ειδικότητες που θέλετε να σπουδάσετε.
 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής
 • Πότε πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις
 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
 • Πως θα διαχειριστείτε τις απαντήσεις των σχολών και όλη την αλληλογραφία
 • Πότε θα δώσετε τα τεστ που απαιτούνται για να καλύψετε τις προϋποθέσεις την εισαγωγή σας
 • Τι γίνεται με τα δίδακτρα
 • Που θα μείνετε

Η προετοιμασία που μπορεί να σας προσφέρει το MIV περιλαμβάνει

 • εξειδικευμένα μαθήματα για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT, UCAT με εγγυημένη επιτυχία (Η σχολή μας είναι εξεταστικό κέντρο TOEFL). Στη Σχολή μας λειτουργούν φοιτητικά τμήματα ειδικά προσαρμοσμένα στο χρόνο και στις απαιτήσεις των φοιτητών
 • βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεων εγγραφής στις αντίστοιχες εξετάσεις