Για τους υποψηφίους για διδακτορικό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η αναγνώριση του προηγούμενου τίτλου σπουδών που κατέχουν (Master) Αναλαμβάνουμε την διαδικασία αναγνώρισης του στη Βουλγαρία, την προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα, τις προθεσμίες και την εξεταστέα ύλη, καθώς επίσης να έχετε μια αναλυτική και σωστή πληροφόρηση.

Για εσάς, που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο του Διδάκτορα, σε ένα από τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, στο Manios Studies Abroad είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για τα προγράμματα που προκηρύσσονται με διαγωνισμό ή χωρίς, αλλά και να σας υποστηρίξουμε στην προσπάθεια σας να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την έρευνα σας, εάν  επιθυμείτε την ελεύθερη φόρμα παρακολούθησης.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα στη Βουλγαρία, παρέχουν αρκετή ευελιξία ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση τους από εργαζόμενους υποψήφιους.