Η Ρουμανία έχει 51 δημόσια πανεπιστήμια τα περισσότερα των οποίων προσφέρουν 68 διαφορετικά Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών. Τα ετήσια δίδακτρα είναι κάτω από 1.000 ευρώ εκτός των προγραμμάτων Ιατρικής – Οδοντιατρικής – Φαρμακευτική – Κτηνιατρικής που κυμαίνονται από 6.000 – 8.500 Ευρώ.

Αυτά είναι

 • Accounting and Business Information Systems
 • Agriculture
 • Air Navigation
 • American Studies
 • Animal behavior and welfare
 • Applied Electronics
 • Architecture (Integrated Bachelor and Master degree)
  Artificial Intelligence
 • Automation and Applied Informatics
 • Automotive Engineering
 • Balneo-Physiokinesitherapy and Recovery (Physiotherapy)
 • Biology
 • Biotechnologies
 • Business Administration
 • Business Administration in Commerce, Tourism services, Commodity science and Quality Management
 • Business Administration in Hospitality Services
 • Business Engineering and Management
 • Business Information Systems
 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Civil, Industrial and Agricultural Constructions
 • Computer Science
 • Communication and Emerging Media
 • Dental Medicine
 • Digital Media
 • Economics and International Affairs
 • Electrical Engineering and Computers
 • Electrotechnics
 • Engineering Information
 • Finance and Banking
 • Fine Arts (Painting)
 • Food Products Control and Expertise
 • Food Product Engineering
 • Geography of Tourism
 • Industrial Design
 • Industrial Engineering
 • Instrumental Music Performance
 • International Business
 • International Relations and European Studies
 • Internet and Networking Engineering
 • Journalism
 • Landscape Architecture
 • Leadership in Public Sector
 • Machine Building Technology
 • Management
 • Marine Engineering
 • Marketing
 • Material Science
 • Mathematics and Computer Science
 • Mechanical Engineering
 • Mechatronics
 • Medicine
 • Music
 • Navigation and Maritime and River Transport
 • Pedagogy
 • Pharmacy
 • Physical Therapy and Special Motor Skills
 • Physics
 • Political Science
 • Psychology – Cognitive Science
 • Public Health Services and Policies
 • Robotics
 • Security Studies
 • Sociology
 • Telecommunications Systems and Technologies
 • Theatre Studies (Cultural Management)
 • Veterinary Medicine

Όλη η υποστήριξη γίνεται με απόλυτο επαγγελματισμό, σεβασμό προς τις ανάγκες των υποψηφίων και πάντα με κόστος προσιτό. Εφαρμόζουμε ότι ακριβώς έχουμε συμφωνήσει και έχουμε υποσχεθεί.