Τα πανεπιστήμια στη Σουηδία προσφέρουν περίπου 120 Bachelor αγγλόφωνα προγράμματα τριετούς φοιτήσεως στους περισσότερους τομείς επιστημών όπως: Πληροφορική, Οικονομικά, Διοίκηση, Τουριστικά, Βιοεπιστήμες, Μουσική, Αρχιτεκτονική, Καλές Τέχνες, Σχέδιο, Διεθνείς Σχέσεις, Μαθηματικά, Φυσική, Περιβάλλον, Αγγλική Γλώσσα, Πολιτικές Επιστήμες, Επικοινωνία κλπ.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται πάνω από 1.150 αγγλόφωνα προγράμματα επιπέδου Master μονοετούς ή διετούς φοιτήσεως που καλύπτουν όλους τους τομείς των επιστημών.

Προυποθεσεις Εισαγωγης

study-in-sweden-new-header

Bachelor

Για να είστε επιλέξιμοι και να διαγωνιστείτε για θέσεις σε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών επιπέδου Bachelor, πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχετε λάβει τους τελευταίους σχολικούς σας βαθμούς (Απολυτήριο Λυκείου). Επίσης θα πρέπει να κατέχετε ένα από τα ακόλουθα πτυχία αγγλικών: Cambridge C1, Michigan Proficiency C2, IELTS 6.5, TOEFL 90.

Master

Τα πτυχία των Ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ θεωρούνται ότι καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις εισαγωγής στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Πολλά προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτούν την ολοκλήρωση συγκεκριμένων προγραμμάτων πτυχίου ή μαθημάτων σε ορισμένες θεματικές περιοχές. Συχνά σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος ή του προγράμματος για το οποίο έχετε υποβάλει αίτηση. Αυτές οι ειδικές απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στον ιστότοπο του πανεπιστημίου. 

Οι απαιτήσεις για πτυχίο αγγλικής γλώσσας είναι συνήθως IELTS 6.5 και σε ειδικές περιπτώσεις 7.0

study-in-Sweden

Προθεσμίες – Καταληκτικές ημερομηνίες

Οι σημαντικές ημερομηνίες για την εισαγωγή το Φθινόπωρο του 2023 είναι οι εξής:

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 – άνοιγμα το πρώτου κύκλου αιτήσεων
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 – καταληκτική ημερομηνία πρώτου κύκλου αιτήσεων
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 – καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 – άνοιγμα του δεύτερου κύκλου αιτήσεων
Δευτέρα 17 Απριλίου 2023 – καταληκτική ημερομηνία δεύτερου κύκλου αιτήσεων
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 – καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών

study-in-sweden-manios-volos