Οι υπηρεσίες της σχολής μας προς του υποψήφιους πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν χωρίς δίδακτρα σε αγγλόφωνα προγράμματα των πανεπιστημίων της Σουηδίας, περιλαμβάνουν ένα συνολικό πακέτο που το λέμε  “Application Management” ή στα Ελληνικά “Διαχείριση των αιτήσεων”.

Τα επιμέρους στοιχεία αυτών των υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα:

  • Συμβουλευτική για τις δυνατότητες σπουδών αναλόγως της κατεύθυνσης Λυκείου ή πανεπιστημιακού πτυχίου και των ενδιαφερόντων σας
  • Έρευνα και παρουσίαση των διαθέσιμων αγγλόφωνων προγραμμάτων
  • Ενημέρωση για καταληκτικές ημερομηνίες και απαιτήσεις εισαγωγής
  • Ενημέρωση για τα απαιτούμενα έγγραφα, επιστολές, μεταφράσεις, δομή
  • Οδηγίες για τη σύνταξη Motivation Letter και CV.
  • Συγκρότηση φακέλου αίτησης και υποβολή του μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες
  • Όλη την επικοινωνία από και προς τα πανεπιστήμια
  • Διευκρινίσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης
  • Συμβούλευση τελικής επιλογής πανεπιστημίου
  • Ενημέρωση για τις δυνατότητες κλεισίματος φοιτητικού δωματίου
spoudazo-sti-souidia

Όλη η υποστήριξη γίνεται με απόλυτο επαγγελματισμό, σεβασμό προς τις ανάγκες των υποψηφίων και πάντα με κόστος προσιτό.
Εφαρμόζουμε ότι ακριβώς έχουμε συμφωνήσει και έχουμε υποσχεθεί.